Công ty Cổ phần B9

B9jsc

Tin tức mới

04/01/2021
Tin tức mới

Từ ngày 01/08/2020, Công ty cổ phần B9 (B9 JSC) chuyển trụ sở chính về địa chỉ mới:

Địa chỉ cũ: Số 41, đường Trần Bình Trọng, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.

Địa chỉ mới (Showroom): Số 841, đường 23/10, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận: