Công ty Cổ phần B9

B9jsc

Winside WS 4

Vận hành không gây ồn và thiết kế có tính thẩm mỹ cao. WS4B phù hợp cho việc lắp đặt dễ nhìn thấy ở…

Winside WS 30

WS-30 là tuabin gió Windside đầu tiên với mục tiêu chủ yếu là cung cấp năng lượng cho lưới điện. Các…

Winside WS 0.15

Tuabin Windside nhỏ nhất có thể cung cấp năng lượng cho thiết bị DC công suất thấp