Công ty Cổ phần B9

B9jsc

Winside WS 0.15

Tuabin Windside nhỏ nhất có thể cung cấp năng lượng cho thiết bị DC công suất thấp

Winside WS 30

WS-30 là tuabin gió Windside đầu tiên với mục tiêu chủ yếu là cung cấp năng lượng cho lưới điện. Các…

Winside WS 4

Vận hành không gây ồn và thiết kế có tính thẩm mỹ cao. WS4B phù hợp cho việc lắp đặt dễ nhìn thấy ở…